Τούβλα

 

Τούβλα από φυσικό ή συνθετικό υλικό. Τοποθετούνται εύκολα σε κάθε σταθερή επιφάνεια εξωτερική ή εσωτερική. Το πάχος τους δεν ξεπερνάει τους 1,5 πόντους μαζί με τη κόλλα.

 

 


Κέντρο Πειραιά: Τηλ.:210 4177117 - Κολοκοτρώνη 36, Τηλ./Fax: 210 4179763
e-mail: decormarket@yahoo.gr
Κέντρο Αθήνας: Σολωμού 46, Τηλ.: 210 3801332 - Σολωμού 37 (Αποθήκη), Τηλ.: 210 3847244, Τηλ./Fax: 210 3802459
e-mail: info@decormarket.gr - website: www.decormarket.gr